Over RPML

Bestuur

Voorzitter: Joke Verstuyf

Ondervoorzitter: Veerle Stevens (afgevaardigde zorgraad eerstelijnszone Meetjesland)

Secretaris: Griet Declercq

Penningmeester: Erik Van Winkel

Heidi De Bruyne

Barbara De Sutter

Veronique Berth

Wat en werking

In 2017 werd met de steun van de VVKP de Regionale Psychologenkring Meetjesland opgericht. Deze kring groepeert klinisch psychologen die te werk zijn in het Meetjesland. We streven naar een ruime diversiteit in klinisch psychologen. Dit onafhankelijk van statuut als zelfstandig of in loondienst. Ook klinisch psychologen die geen lid zijn van VVKP zijn welkom in onze kring.


De RPML wordt geleid door een raad van bestuur. Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten om een regionaal aanbod en netwerk uit te werken. Er wordt hierbij ingezet op netwerkevents, intervisie, vorming en lidmaatschap van diverse geassocieerde verenigingen en initiatieven (zorgraad, suïcidepreventienetwerk, VVKP, BWP, ziekenhuisoverleg, …). Jaarlijks wordt in een Algemene Vergadering een overzicht geboden van de diverse activiteiten.

Doelstelling

Zichtbaarheid als groep verhogen
Slechts een minderheid van de personen die te kampen hebben met psychische klachten raadpleegt een psycholoog. Nochtans blijkt het doorlopen van een psychologische begeleiding effectief in het verminderen van psychische klachten. Net daarom is een belangrijke doelstelling om de zichtbaarheid van ons beroep te verhogen naar cliënten en doorverwijzers toe. Hierbij wensen wij de regionale psychologen te vertegenwoordigen in het zorglandschap, zodat wij beter ingeschakeld kunnen worden in de lokale zorgstructuren. Dit oa door als kring te participeren in de regionale zorgraden en diverse andere netwerken.

Samenwerking bevorderen
Een belangrijke doelstelling is om te netwerken met andere psychologen in het Meetjesland. Samenwerking wordt hierbij ruim gezien. Het kan gaan om een samenwerkingsverband rond gerichte zorg aan cliënten. Ook samenwerking door intervisie en bijscholingsmomenten te organiseren is een beoogd doel.

Spreekbuis en netwerking
De laatste jaren is er een snelle evolutie in de wetgeving rond het beroep van psycholoog en psychotherapeut. Een bijkomende doelstelling van de Psychologenkring is om als groep op de hoogte te blijven van alle veranderingen en een spreekbuis te zijn naar de beroepsverenigingen toe. Bezorgdheden, onduidelijkheden en vragen kunnen vanuit de kring gegroepeerd worden en doorgegeven aan de betrokken beroepsverenigingen. Door ons te groeperen trachten we mee inspraak te hebben in de toekomstige evoluties.