Marie Holvoet

Introductie

Ik help vrouwen en kinderen om hun  levenskwaliteit en algemeen welzijn te verbeteren door hen aan te zetten tot  zelfreflectie, zelfexpressie en zelfzorg.

Visumnummer: 265836

Doelgroepen

Specialisaties

Ondersteuning bij:

Beroepsverenigingen