Lien De Coster

Introductie

Lien De Coster, psychologe en gedragstherapeut, biedt op basis van uw hulpvraag, gerichte psychologische behandeling, advies en ondersteuning. Dit zowel voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en diens omgeving.Lien biedt psychotherapie aan, ze voert intelligentieonderzoek uit en geeft tot slot supervisie aan psychologen.

Erkenningsnummer: 842107189
Visumnummer: 378106

Doelgroepen

Opleidingen

Specialisaties

Ondersteuning bij:

Beroepsverenigingen