Heidi De Bruyne

Introductie

Ik werk als klinisch psycholoog-psychotherapeut in mijn eigen groepspraktijk, gevestigd te Lembeke en Eeklo (Psychologenpraktijk Op Weg). Je kan als (jong)volwassene bij mij terecht voor professionele ondersteuning en/of psychotherapie voor diverse problematieken, op eigen initiatief of op doorverwijzing. In een eerste, verkennend gesprek wordt nagegaan wat moeilijk loopt en welke meerwaarde een begeleiding kan hebben. Hierna wordt aan de slag gegaan met de thema’s en werkpunten die we samen vooropstellen. De gesprekken volgen het tempo en de nood die jij aangeeft. Ik hecht veel belang aan jouw eigenheid, transparantie in mijn manier van werken, maar ook aan de therapeutische relatie die we samen opbouwen. Om jouw hulpvraag te ondersteunen, baseer ik me op 22 jaar ervaring, diverse therapeutische technieken, alsook op mijn enthousiasme en overtuiging om jou als mens te doen groeien.

Erkenningsnummer: 762104476
Visumnummer: 266056

Doelgroepen

Opleidingen

Specialisaties

Ondersteuning bij:

Beroepsverenigingen