Info voor hulpverleners

Wat is de Regionale Psychologenkring Meetjesland (RPML)?

De Regionale Psychologenkring Meetjesland verenigt als vzw (in ontbinding) klinisch psychologen die te werk gesteld zijn in het Meetjesland. Zowel psychologen die zelfstandig gevestigd zijn als psychologen die in loondienst werken, kunnen terecht in onze kring. Alle psychologen in onze kring zijn erkend bij de Psychologencommissie en hebben een visum bij FOD Volksgezondheid.  Dit betekent dat we wettelijk gebonden zijn aan een deontologische code en de kwaliteitswet. De kring is geëngageerd in 2 eerstelijnszones : Oost-Meetjesland (Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Sint-Laureins, Zelzate) en West-Meetjesland (Aalter, Maldegem, Lievegem).

Waarvoor kan ik als klinisch psycholoog terecht bij de Regionale Psychologenkring?

Waarvoor kan ik als doorverwijzer terecht bij de Regionale psychologenkring?